"Мечтите правят мъдрец от детето,
изпълват с обич сърцето.
Мечтите са полет далечен,
те правят човека човечен!"
       Детска градина "Дружба" се намира в "сърцето" на гр.Асеновград. Тук се приемат деца от 3 до 7 годишна възраст в 5 групи. База на ДГ "Дружба" се намира в с.Избеглии с една група в обновена сграда. Детската градина е център за пълноценно развитие на децата, съхранявайки значимостта на детето, осъществявайки приемственост в подготовката на децата за училище и развитие на творчеството у тях. Тя работи с високоотговорен и ерудиран педагогически екип, способен да осъществява образованието и възпитанието на децата на високо конкурентно равнище за успешна реализация в училище. Толерантност, загриженост и творческо мислене при осъществяване на учебно - възпитателния процес гарантират високи резултати и утвърждаване на младия човек като гражданин на Р България и света.
Copyright © 2015 · www.drujba.asenovgrad-bg.com  ·  All Rights reserved
Webmaster
Проект на ДГ "Дружба" - "Асеновград в сърцето"
       Скъпи родители, ДГ "Дружба" Асеновград бе номинирана от Ротари Клуб - Асеновград в конкурс по връчване на Отличителен знак "Аз гарантирам щастливо детство", обявен от Държавна агенция за закрила на детето 2020г.! За повече информация кликнете тук.