Актуално
Copyright © 2015 · www.drujba.asenovgrad-bg.com  ·  All Rights reserved
Webmaster
Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите
по Схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" в ДГ "Дружба" - Асеновград
Изх.№ РД-20-06/30.09.2019г.


Заповед за избран заявител
по Схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" в ДГ "Дружба" - Асеновград
Изх.№ РД-11-16/08.10.2019г.


График за доставка на хранителни продукти по схеми
"Училищен плод", "Училищно мляко" и "Био пчелен мед"