МАТЕРИАЛНА БАЗА
 
Материалната база създава комфорт и уют при отглеждането и възпитанието на нашите деца. Приема на 3 годишни деца става в отделна малка сграда, която създава благоприятни условия за привикване на малчуганите и техните родители към условията на детската градина.
Обновени са двете сгради на ДГ "Дружба" през 2013г. по Национална програма за енергийна ефективност със съдействието на Община Асеновград, което ни осигурява топлината и естетизацията на средата, в която децата ежедневно играят, учат и творят.
ДГ "Дружба" разполага и с физкултурен салон, в който през цялата година се осъществява физическа активност и спорт от децата във всички групи.
ГАЛЕРИЯ
КОНТАКТИ

4230, Асеновград
ул. "Съединение" 12
тел.: 0331 69049
e-mail: info-1600002@edu.mon.bg
НАМЕРИ НИ ВЪВ FACEBOOK