ДЕТСКА ГРАДИНА "ДРУЖБА"
 
Детска градина "Дружба" се намира в "сърцето" на гр.Асеновград. Тук се приемат деца от 3 до 7 годишна възраст в 5 групи. База на ДГ "Дружба" се намира в с.Избеглии с една група в обновена сграда. Детската градина е център за пълноценно развитие на децата, съхранявайки значимостта на детето, осъществявайки приемственост в подготовката на децата за училище и развитие на творчеството у тях. Тя работи с високоотговорен и ерудиран педагогически екип, способен да осъществява образованието и възпитанието на децата на високо конкурентно равнище за успешна реализация в училище. Толерантност, загриженост и творческо мислене при осъществяване на учебно - възпитателния процес гарантират високи резултати и утвърждаване на младия човек като гражданин на Р България и света.
ГАЛЕРИЯ
КОНТАКТИ

4230, Асеновград
ул. "Съединение" 12
тел.: 0331 69049
e-mail: info-1600002@edu.mon.bg
НАМЕРИ НИ ВЪВ FACEBOOK