ИСТОРИЯ
 
Детската градина е завършена на 23.І.1962 година. Открита с тържество на деца от ЦДГ “Пантелей Пачов” в присъствието на официални лица и гости. Първият директор е Елена Симова. През месец септември на същата година за първи път се чува камбанен звън, който отбелязва началото на учебната година. Разположена в центъра на града, втората открита градина получава своето име “Дружба” по предложение на колектива през 1963 година. Първоначално детската градина функционира в една сграда с три групи.В последствие се преустройват помещения и за четвърта група.През 1977г. ЦДГ “Дружба” се обединява с единия клон на ЦДГ “Ана Май”. На септемврийско съвещание детската градина е определена за школа по роден език за учебната 1978-79 година. През 1982 година г-жа Величка Терзиева става вторият директор на детската градина.През периода на нейната работа ЦДГ “Дружба” се сдобива с филиал в с.Избеглии - 2005г. Многото творчески успехи се дължат на умелото ръководство и управление, както и всеотдайността на всички работещи в детската градина. Екипната работа на целия колектив утвърждава името на градината като символ на връзката между поколенията и основа за постигане на високи резултати в образователния процес.
Заедно с честването на 130 годишнината от откриването на първата детска градина през 2012г., ДГ “Дружба” празнува и своя 50 годишен юбилей под надслов “Приятелство и обич за всички !”
ГАЛЕРИЯ
КОНТАКТИ

4230, Асеновград
ул. "Съединение" 12
тел.: 0331 69049
e-mail: info-1600002@edu.mon.bg
НАМЕРИ НИ ВЪВ FACEBOOK