ПЕРСОНАЛ
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП:

Директор - Антония Русева-- висше обр. магистър; І ПКС

Учители:
Венцислава Димитрова - висше обр. магистър; I ПКС
Веселина Иванова - висше обр. бакалавър; ІІ ПКС
Димитринка Калковска - висше обр. магистър; ІІ ПКС
Елена Рускова - висше обр. магистър; ІV ПКС
Ема Хубенова- висше обр. бакалавър; ІІ ПКС
Светлана Петрова - висше обр. бакалавър; ІІ ПКС
Мария Русева - висше обр. бакалавър; ІІ ПКС
Йоанна Петрова - висше обр. магистър; ІV ПКС
Даниела Законова - висше обр. бакалавър; ІІ ПКС
Величка Колева - висше образование, бакалавър V ПКС

Учител по музика:
Виктория Пигова - висше музикално образование ІV ПКС

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП:

Счетоводител - Даниела Алексиева
Касиер - домакин - Теменужка Петрова
Готвач - Йорданка Петрова
Пом. готвач - Мария Пашкулова
Огняр - Мюмюн Исмаил

Помощник- възпитатели:
Анка Иванова
Калинка Стоянова
Радостина Георгиева
Иванка Паунова
Иванка Иванова

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ:

м.с. Недялка Господинова
КОНТАКТИ

4230, Асеновград
ул. "Съединение" 12
тел.: 0331 69049
e-mail: info-1600002@edu.mon.bg
НАМЕРИ НИ ВЪВ FACEBOOK