ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ по чл.20, ал.3 от ЗОП - ID 9093270
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград
по обособени позиции”, публикувана в сайта на АОП на 9.10.2019 г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ по чл.20, ал.3 от ЗОП - ID 9093270
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград по обособени позиции” - 09.10.2019г.


Изтегляне на пакет с документи, необходими за участие в обществена поръчка за 2019 г..

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ по чл.20, ал.3 от ЗОП - ID 9093648
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград по обособени позиции”, публикувана в сайта на АОП на 21.10.2019 г.

Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти РД-23/21.10.2019 г.

ПРОТОКОЛ
за работа на комисията, назначена със Заповед № РД-09-28 / 24.10.2019г. на Директора на ДГ "Дружба" - гр.Асеновград за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград по обособени позиции”

Договор - позиция 1

Договор - позиция 2

Договор - позиция 3
КОНТАКТИ

4230, Асеновград
ул. "Съединение" 12
тел.: 0331 69049
e-mail: drujba_ad@abv.bg
НАМЕРИ НИ ВЪВ FACEBOOK