Профил на купувача
Copyright © 2015 · www.drujba.asenovgrad-bg.com  ·  All Rights reserved
Webmaster
Обществена поръчка 2015 г.

Обществена поръчка 2016 г.

Обществена поръчка 2017 г.

Обществена поръчка 2018 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ по чл.20, ал.3 от ЗОП - ID 9093270
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград
по обособени позиции”, публикувана в сайта на АОП на 9.10.2019 г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ по чл.20, ал.3 от ЗОП - ID 9093270
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград
по обособени позиции” - 09.10.2019г.


Изтегляне на пакет с документи, необходими за участие в обществена поръчка за 2019 г..