Профил на купувача
Copyright © 2015 · www.drujba.asenovgrad-bg.com  ·  All Rights reserved
Webmaster
Обществена поръчка 2015 г.

Обществена поръчка 2016 г.

Обществена поръчка 2017 г.

Обществена поръчка 2018 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ по чл.20, ал.3 от ЗОП - ID 9093270
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград
по обособени позиции”, публикувана в сайта на АОП на 9.10.2019 г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ по чл.20, ал.3 от ЗОП - ID 9093270
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград
по обособени позиции” - 09.10.2019г.


Изтегляне на пакет с документи, необходими за участие в обществена поръчка за 2019 г..

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ по чл.20, ал.3 от ЗОП - ID 9093648
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград
по обособени позиции”, публикувана в сайта на АОП на 21.10.2019 г.

Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти РД-23/21.10.2019 г.

ПРОТОКОЛ
за работа на комисията, назначена със Заповед № РД-09-28 / 24.10.2019г.
на Директора на ДГ "Дружба" - гр.Асеновград за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград по обособени позиции”

Договор - позиция 1

Договор - позиция 2

Договор - позиция 3