Обществена поръчка 2016 г.
Copyright © 2015 · www.drujba.asenovgrad-bg.com  ·  All Rights reserved
Webmaster
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ по чл.20, ал.3 от ЗОП - ID 9056837
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград
по обособени позиции”, публикувана в сайта на АОП на 26.09.2016 г.

ПРОТОКОЛ
за работа на комисията, назначена със Заповед № 24 / 03.10.2016г.
на Директора на ДГ "Дружба" - гр.Асеновград за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград по обособени позиции”
Изтегляне на пакет с документи, необходими за участие в обществена поръчка за 2016 г..
Към профила на купувача
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ по чл.20, ал.3 от ЗОП - ID 9057117
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград
по обособени позиции”, публикувана в сайта на АОП на 04.10.2016 г.
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.
ДОГОВОР № 15 от 17.10.2016г.
ДОГОВОР № 16 от 17.10.2016г.
ДОГОВОР № 17 от 17.10.2016г.
за „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград
по обособени позиции”

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № 15 от 17.10.2016г.
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № 16 от 17.10.2016г.
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № 17 от 17.10.2016г.