ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 
Обществена поръчка 2017 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ по чл.20, ал.3 от ЗОП - ID 9069243
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград
по обособени позиции”, публикувана в сайта на АОП на 13.10.2017 г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ по чл.20, ал.3 от ЗОП - ID 9069243
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград
по обособени позиции”, Изх.№ РД-20-45 / 13.10.2017г.


Изтегляне на пакет с документи, необходими за участие в обществена поръчка за 2017 г..

ПРОТОКОЛ
за работа на комисията, назначена със Заповед № РД-11-44 / 23.10.2017г.
на Директора на ДГ "Дружба" - гр.Асеновград за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград по обособени позиции”

ДОГОВОР № АСД-01-21 / 01.11.2017г.

ДОГОВОР № АСД-01-22 / 01.11.2017г.

ДОГОВОР № АСД-01-23 / 01.11.2017г.


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № АСД-01-21 / 01.11.2017г.


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2 КЪМ ДОГОВОР № АСД-01-21 / 01.11.2017г.
КОНТАКТИ

4230, Асеновград
ул. "Съединение" 12
тел.: 0331 69049
e-mail: drujba_ad@abv.bg
НАМЕРИ НИ ВЪВ FACEBOOK