ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 
Обществена поръчка 2018
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ по чл.20, ал.3 от ЗОП - ID 9081670
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград
по обособени позиции”, публикувана в сайта на АОП на 9.10.2018 г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ по чл.20, ал.3 от ЗОП - ID 9081670
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград
по обособени позиции” - 09.10.2018г.


Изтегляне на пакет с документи, необходими за участие в обществена поръчка за 2018 г..

З А П О В Е Д № РД-09-20 /16.10.2018 г.

ПРОТОКОЛ
за работа на комисията, назначена със Заповед № РД-11-22 / 19.10.2018г.
на Директора на ДГ "Дружба" - гр.Асеновград за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дружба”- гр. Асеновград по обособени позиции”

Договор - позиция 1

Договор - позиция 2

Договор - позиция 3

Договор - позиция 4

Допълнително споразумение №1 към договор № АСД-01-20 / 24.10.2018г.

Допълнително споразумение №2 към договор № АСД-01-20 / 24.10.2018г.

Допълнително споразумение №3 към договор № АСД-01-20 / 24.10.2018г.
КОНТАКТИ

4230, Асеновград
ул. "Съединение" 12
тел.: 0331 69049
e-mail: drujba_ad@abv.bg
НАМЕРИ НИ ВЪВ FACEBOOK